De website van Wastenet Inzameling maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Akkoord en sluiten    registeren

 
 

Garageafval


De afvalinzameling bij garages en andere bedrijven in de automotive sector bestaat hoofdzakelijk uit het afvoeren van reststoffen die vrijkomen bij het onderhoud of reparatie van voertuigen. In heel Nederland zorgt Wastenet inzameling er voor dat deze afvalstromen op een efficiënte wijze worden ingezameld en gerecycled.

Speciaal  voor de automotive sector heeft Wastenet een garagepakket samengesteld. Hierdoor bieden wij een totaalpakket om al uw afvalstromen in te zamelen. Voor de garagebedrijven die klant zijn van Wastenet is een collectief gevormd. Voor dit collectief werkt Wastenet samen met  leveranciers die stuk voor stuk uitblinken door hun toegepaste innovatie om gevaarlijk afval te recyclen.  

Per afvalstroom heeft Wastenet de beste leverancier geselecteerd, met een scherpe prijs en goede service. Hierdoor heeft u het gemak van één contactpersoon en een hoge opbrengst voor o.a. brandstofrestanten, afgewerkte olie en accu's!

Van Wastenet ontvangt u speciale containers om de verschillende afvalstromen eenvoudig te scheiden. Deze containers zijn geselecteerd op basis van functionaliteit en veiligheid.


Wastenet biedt met het garagepakket een oplossing voor de volgende afvalstromen:

Bedrijfsafval
- Restafval
- Papier en Karton
- Folie/Plastics


Oliehoudend afval

Bij Wastenet levert uw afgewerkte olie geld op. Heeft u meer dan 400 kilo per lediging dan ontvangt u een netto opbrengst. Dit geldt voor alle soorten olie op minerale basis, die ongeschikt zijn geworden voor het gebruik in verbrandingsmotoren en transmissiesystemen. Maar ook minerale olie gebruikt in machines en hydraulische systemen kennen een netto opbrengst.

Oliehoudend afval betreft de volgende afvalstormen:
- Afgewerkte olie
- Koelvloeistof
- Remvloeistof
- Brandstofrestanten
- OWS-mengsels (vrijkomend uit uw olie/slib afscheider)
- Oliefilters


Overig gevaarlijk Afval
- Accu's
- Autobanden
- Koelvloeistof
- Verfresten
- Katalysatoren
- Lege vervuilde emballage