Acceptatievoorwaarden Spuiten en naalden

Euralcode

180103*

Omschrijving

Spuiten, naalden en andere scherpe voorwerpen welke potentieel besmet zijn

Voorwaarden algemeen

Radioactieve, lichte ontvlambare en/of explosieve stoffen zijn niet toegestaan
Injectienaalden voor verpakken in naaldenbekers
Verpakking dient uitwendig droog en schoon te zijn
Verpakking dient lucht en vloeistofdicht te worden aangeboden

Voorwaarden verpakking

Naaldencontainers in doos of kunstof dekselvat*
Naaldencontainers in ziekhuisafval vaten 25 – 60 liter*
UN-nummer 3291 is van toepassing

* UN goedgekeurde verpakking

Aanvullende voorwaarden

Ziekenhuisafvalvat: maximaal inhoud 25 kg voor 55L en 60L vaten
Ziekenhuisafvalvat: maximaal inhoud 15 kg voor 30L vaten
Ziekenhuisafvaldoos: maximaal inhoud 10 kg