Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Circulair ondernemen afval duurzaamheid coronauurzaamheid corona

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep.

Ketenverkleining

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer naar hun ketens kijken. In het onderzoek van Stec werd vooral de afhankelijkheid van China benoemd. Een probleem waar ook veel bedrijven tegenaan lopen. Driekwart van de gemeenten geeft aan dat de coronacrisis heeft aangetoond hoe fragiel de huidige ketens zijn. Ook werd er benoemd dat er binnen de ketens nog een grote slag kan worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid.

Transitie naar circulaire economie

De huidige coronacrisis biedt nieuwe kansen voor het reorganiseren van de productieketens. Door lokaal te ondernemen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken haal je snel meerdere ketens uit het productieproces. Om dit te bereiken is het, volgens Stec, van belang dat de overheid deze transitie gaat stimuleren, onder andere door middel van beleid, wet- en regelgeving.

Ondervraagde gemeenten vinden daarnaast dat circulaire werkplekken vooral ruimte moeten bieden aan het verwerken van afvalstromen tot nieuwe productie. Een efficiënte en duurzame inzameling en verwerking van (bedrijfs)afval is dus essentieel in de transitie naar circulariteit.

Doelstelling circulaire economie

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn. Dit is een economie die is afgestemd op de productiviteit van natuurlijke systemen. Daarnaast moeten bedrijven al in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Een circulaire economie heeft drie belangrijke kenmerken.

1. Gesloten kringlopen
In een circulaire economie worden alle materiaalkringlopen gesloten. Afval in zijn huidige vorm bestaat dus niet meer. Alle reststromen kunnen worden ingezet voor het maken van nieuwe producten. De huidige koop-weggooi cultuur zal worden omgezet naar een leencultuur, waar we producten na gebruik weer terug kunnen geven aan de producent, die het vervolgens weer herstelt of recyclet tot een nieuw product.

2. Hernieuwbare energie
Net als hernieuwbare grondstoffen is het in een circulaire economie van belang dat alle energie uit hernieuwbare energiebronnen komt. Wist je dat het mogelijk is om bedrijfsafval aan energieverbruik te koppelen?

3. Systeemdenken
Om een circulaire economie te realiseren is een goede samenwerking essentieel. Keuzes worden niet meer (alleen) op basis van winst gemaakt, maar op basis van impact.

Circulariteit in het bedrijfsleven

De laatste jaren is er al een verschuiving gaande in het consumentengedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak voor deze verschuiving alleen maar verder belicht. Steeds meer consumenten kiezen bewust voor consuminderen en voor duurzame- of circulaire producten. Als bedrijf speel je hierdoor niet alleen in op een onontkoombare verandering, maar grijp je daarnaast een goede kans op klantbinding.

Producten in een circulaire economie zijn gemaakt vanuit hernieuwbare bronnen, hebben een duurzaam ontwerp en kunnen gerecycled worden. Vaak zijn producten niet zomaar meer producten, maar een service. Denk aan een deel- of leensysteem van kleding, fietsen of auto’s. In circulaire bedrijven gaat kwaliteit boven kwantiteit. Producten worden niet meer weggegooid maar gerenoveerd. Daarnaast worden alle afvalstromen opnieuw ingezet in een nieuw productieproces of na grondstofrecycling.

Duurzame circulaire economie bedrijven

Start met circulair ondernemen

Wilt u ook starten met circulair ondernemen? De eerste stap in dit proces is een efficiënt afvalsysteem en goede inzameling. Wastenet inzameling helpt u graag bij het herzien van uw inzamelmogelijkheden. Zo kunnen alle afvalstromen geschieden worden ingezameld en duurzaam worden verwerkt. Neem contact op voor de vele mogelijkheden.

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Pas op met een te zware container en voorkom een naheffing

Pas op met een te zware container en voorkom een naheffing

te volle afvalcontainers

Afvalinzamelaars komen ze bijna dagelijks tegen; te zware containers. Overvolle containers met te veel afval, halfvolle containers met zware afvalsoorten of containers met afval dat net iets te stevig is aangedrukt. Soms is de container niet meer verrijdbaar, waardoor hij niet kan worden geleegd, of wordt er na inzameling een flinke naheffing gestuurd. Dit wil je natuurlijk voorkomen!

Hoeveel mag mijn afval wegen?

Er zijn bepaalde voorwaarden van toepassing op het gewicht van uw bedrijfsafval. Zo mag een container maximaal 90 kilo per kuub wegen. Wanneer je een 1100 liter container hebt mag de container dus maximaal 100 kilo wegen. Een rolcontainer van 240 liter, de containermaat die ook voor huisvuil wordt gebruikt, mag dan maximaal 22 kilo wegen. Wanneer de container zwaarder is dan het toegestane gewicht is het niet Arbo technisch verantwoord om deze containers te legen. De duw en trekkracht die hierbij komt kijken kan op lange termijn voor veel fysieke problemen zorgen. Naast dat het voor de chauffeurs niet verantwoord is om met zware containers te rijden, geldt dit ook voor uw eigen werknemers die de container aan de straat moeten zetten.

Wanneer is mijn container te zwaar?

We begrijpen dat u de container niet wekelijks op de weegschaal zet. Maar hoe bepaal je dan of de container te zwaar is?

Wanneer rolcontainers met de toegestane afvalsoorten tot de rand worden gevuld is een container niet snel te zwaar. Een 240 liter restafvalcontainer met vier lichte afvalzakken mag best even aangedrukt worden om nog een kleine afvalzak toe te voegen. Maar wanneer afval te compact wordt aangedrukt of er zware afvalsoorten, worden weggegooid, kan een container tot aan de rand gevuld toch een te hoog gewicht hebben. Zo zien wij regelmatig dat het bedrijfsafval met een stempelpers of heftruck aangedrukt wordt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Wanneer de container niet meer goed te kantelen en moeilijk te verplaatsen is, is hij te zwaar.

Welke afvalsoorten zijn te zwaar?

Lege wijn, bier en drankflessen zijn individueel niet zo zwaar, maar wanneer je het glas stukgooit in een container, ontstaat er een zware compacte massa. Wanneer dit afval in een restafvalcontainer wordt weggegooid kan het gewicht dan ook snel oplopen. Ook nat afval, zoals gras, grond en etensresten zorgen snel voor veel gewicht in de afvalcontainer. Daarnaast zien wij dat bouwafval vanuit de werkplaats, zoals puin, stenen,  metaal, zand en grofvuil ook vaak voor (te) zware containers zorgen.

Naheffing op rolcontainer

Wanneer containers te zwaar zijn kan het gebeuren dat de chauffeur de container niet meeneemt, of dat u achteraf een naheffing krijgt. Deze naheffing is geen boete vanuit het afvalbedrijf, maar dit zijn de kosten die worden gemaakt om het afval te verwerken. Het tarief dat u maandelijks betaalt is gebaseerd op een afgesproken gewicht. Dit gewicht vindt u terug in de acceptatievoorwaarden van uw inzamelaar. In de afvalverbrandingsoven betalen afvalverwerkers een bepaald bedrag per ton afval. Zwaarder afval, betekent dus een hogere factuur.  

Naheffing op rolcontainer

Om te voorkomen dat uw containers te zwaar worden beladen, is het verstandig om op de volgende punten te letten.

1. Start met een goede afvalscheiding
Wanneer al het afval in één container wordt weggegooid, zit die snel vol en zullen er sneller zwaardere afvalsoorten bij elkaar in één container belanden. Door afval te scheiden verminder je niet alleen het gewicht van de verschillende containers, maar kunnen de afvalstromen ook gerecycled worden. Heeft u nu regelmatig te zware containers en wilt u advies over het efficient en duurzaam scheiden van uw bedrijfsafval? Neem contact op met onze afvalmanagers. Wij geven u graag vrijblijvend advies over al uw afvalzaken.

2. Verdeel het afval over de container
Eerder benoemde we al het voorbeeld van compact geperst flessenglas in één container. Door zoveel gewicht op elkaar te plaatsen, is de container niet meer te verplaatsen. Waar mogelijk, kunt u het beste de zware spullen verdelen en zoveel mogelijk onderop plaatsen over het grondoppervlak.

3. Zorg dat de deksel dicht kan
Zo voorkom je extra gewicht en problemen bij het optillen en legen van de container.

4. Druk het afval niet (te veel) aan
Een (lichte) vuilniszak een beetje aanduwen is natuurlijk geen probleem. Maar wanneer je nat of klein afval te vaak, of hardhandig aandrukt, wordt het afval te compact. Hierdoor zal het gewicht snel toenemen en komt het afval niet goed uit de container, wat moeilijkheden oplevert bij het ledigen.

 

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

Stibat Wastenet batterijen inzamelen en recyclen

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland organiseert, heeft hier een oplossing voor. De Batterij Bewaarbox Zakelijk. De bewaarbox is nu nog gratis aan te vragen via hun website. Is de bewaarbox vol? Dan komt Wastenet hem kosteloos bij u ophalen!

 

Laagdrempelig afval scheiden

De verschillende inlevertonnen, -meubels en -dozen voor batterijen en accu’s zijn inmiddels een bekend gezicht in winkels in Nederland. Consumenten weten deze inleverpunten goed te vinden, maar bedrijven blijven achter met de inzameling van batterijen. “Wij zien nog veel te vaak dat batterijen en accu’s in het bedrijfsleven niet goed worden ingezameld”, aldus Jeanine van Dijk, Manager Marketing & Communicatie van Stibat. “Ze liggen overal verspreid op kantoor: in kastjes, laatjes en bakjes en verdwijnen uiteindelijk bij het restafval. Met de Batterij Bewaarbox Zakelijk kunnen batterijen in het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier worden ingezameld. 

Kosteloos inzamelen

Bedrijven die batterijen nu al scheiden of die de Batterij Bewaarbox Zakelijk al hebben ontvangen, moeten ze nu zelf wegbrengen naar de milieustraat of naar één van de ruim 25 duizend inleverpunten van Stibat. Om inzameling en recycling van batterijen te stimuleren zijn wij een samenwerking gestart met Stibat. Nu kunt u uw lege batterijen snel en makkelijk laten ophalen door Wastenet. Wij brengen ze vervolgens naar het sorteercentrum van Stibat terecht, waarna ze op een veilige en verantwoorde wijze worden gerecycled.

Het belang van batterijrecycling

Met de recycling van afgedankte batterijen worden waardevolle grondstoffen behouden voor hergebruik. Metalen zoals ijzer, koper, nikkel en kobalt worden hiermee teruggewonnen en weer gebruikt bij het maken van nieuwe producten zoals kranen, pannen of sieraden. Zonde dus om batterijen bij het restaval weg te gooien!

Bewaarbox bestellen?

Op dit moment is de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis te bestellen via de website van Stibat.  Heeft u ook interesse? Vul dan het formulier op de website in en de bewaarbox wordt naar u opgestuurd. Wees er snel bij want in de loop van 2020 komt deze alleen tegen betaling in de webshop beschikbaar.

In de Batterij Bewaarbox Zakelijk vindt u ook een poster. Deze kunt u ophangen op de plek waar de Bewaarbox komt te staan, bijvoorbeeld in de kantine of in de printer-ruimte. Zo weet iedereen waar de lege batterijen moeten worden weggegooid!  Daarnaast zit er ook nog een informatieve flyer bij met tips & tricks rondom het inzamelen en inleveren van de afgedankte batterijen.

Over Stibat

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. In 25 jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend netwerk op van ruim 25 duizend inleverpunten bij onder andere winkels en scholen. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen en accu’s. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Wastnet en Stibat batterijen recycling

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Ocean day plastic recycling

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van de zuurstof die wij inademen? Maar helaas worden de deze belangrijke oceanen elk jaar meer en meer aangetast door menselijk handelen en de plastic soep is één van de grootste gevaren voor de zeeën. De wereld produceert jaarlijks een afvalberg van zo’n 2.000 miljard kilo, waarvan ongeveer twee derde wordt ingezameld en verwerkt. De rest verdwijnt op een afvaldump en komt via omwegen in de oceanen terecht. 

6 verontrustende feiten over de oceane

1. Iedere minuut verdwijnt er één volle vuilniswagen plastic in de oceanen
80% van het afval in de oceanen is afkomstig van land. Denk niet dat er letterlijk vuilniswagens vol plastic worden gedumpt, maar de hoeveelheden komen wel overeen. Het meeste plastic dat niet in de afvalbak is gegooid komt door regen of wind in het water terecht en komt uiteindelijk via de sloten en rivieren in de oceanen terecht. In de grote oceanen is soms wel 36x meer plastic aanwezig dan plankton.

2. Meer dan 100.000 zeezoogdieren sterven per jaar aan de plasticvervuiling
Het plastic afval in de oceanen doodt jaarlijks meer dan 100.000 zeezoogdieren. Het plastic bestaat voor een groot deel uit verloren of gedumpte visnetten. In de Noordzee is bijvoorbeeld de helft van al het plastic afkomstig uit de visserijen. Maar het plastic heeft niet allen invloed op zoogdieren, ook de kleinste levensvormen van de oceaan worden geraakt. Wetenschappers ontdekten dat chemicaliën die uit plastic lekken invloed hebben op fotosynthetische bacteriën. Door de vervuiling kunnen ze lastiger groeien en zuurstof produceren. Deze bacteriën zijn belangrijk, want ze zijn verantwoordelijk voor zo’n 10 procent van de zuurstof op aarde.

3. Het is bijna onmogelijk om plastic uit de oceanen te halen
Momenteel zijn er zo’n 5 biljoen stukken plastic te vinden in de oceaan, maar is het heel moeilijk om deze te verwijderen. Hoewel er steeds nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld, is er nog steeds geen goed apparaat dat het plastic efficiënt uit het water kan halen. Daarnaast drijft niet al het plastic afval aan de oppervlakte. Hoewel er op 6000 meter de grootste dichtheid plasticafval drijft, is er ook op 10.972 meter plastic gevonden en er bestaat een grote kans dat het plastic zelfs nog dieper kan zinken.

4. Er wordt jaarlijks ongeveer 12 en 24 miljoen kilo plastic opgegeten door vissen
Zo’n 36% van alle consumptievissen bestaat uit plastic. Wanneer we vis eten, eten we dus ook een groot deel van ons eigen plasticafval op.

5. De afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt dan in de hele 20ste eeuw
44% van het plastic dat ooit is geproduceerd is pas vanaf het jaar 2000 op de markt gebracht. Ook bestaat al het plastic dat ooit is gemaakt nog steeds in dezelfde of een andere vorm. Dit komt omdat het meeste plastic niet natuurlijk kan worden afgebroken,

6. 80% van gescheiden plastic kan worden hergebruikt of worden gerecycled
Maar er is ook goed nieuws. Plastic is goed te recyclen, wanneer het netjes en gescheiden wordt ingezameld. Dat niet al het plastic wordt gerecycled heeft vooral te maken met de hoeveelheid ervan. Wereldwijd produceren we jaarlijks zo’n 300 miljard kilogram aan plastic. De helft hiervan bestaat uit wegwerpplastic. In Europa kampen we dan ook met een plastic overschot. Veel plastic afval wordt naar het buitenland verscheept. Maar in landen waar de milieueisen een stuk lager zijn, is de kans groot dat dit plastic afval alsnog in het milieu terecht komt door illegale dump. Hoewel steeds meer landen plastic afval weigeren, terugsturen of een invoerverbod instellen, wordt er nog steeds westers plasticafval geëxporteerd. Staatssecretaris Van Veldhoven riep in 2019 al dat er een stop moet komen op het exporteren van plastic afval en de recyclingcapaciteit in Europa moet worden vergroot. In vele gevallen lijkt het dan ook milieuvriendelijker om plastic afval dat niet gerecycled kan worden te verbranden in afvalverbrandingsinstallaties, om te voorkomen dat het in de natuur terecht komt. Qua C02 uitstoot is het verschil van plastic verbranding en plastic recycling namelijk niet heel groot. Dit scheelt namelijk maar zo’n 0,1 tot 0,15 procent van de totale CO2-uitstoot.

 

Wat kan ik doen?

Het stoppen van de plasticvervuiling begint bij de bron. Hou je daarom aan het principe reduce – reuse – recycle. Voorkomen is beter dan recyclen, dus kijk naar de mogelijkheden om minder plastic te gebruiken. Gebruik je toch plastic, zorg dan dat het geen wegwerpplastic is, maar gebruik het meerdere malen. Moet je toch plastic weggooien? Zorg dat het op de juiste manier wordt ingezameld, bijvoorbeeld bij het PMD afval. Neem contact op met onze klantenservice om je te laten informeren over de beste manier van plastic- en kunststofinzameling voor uw bedrijf.

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Bedrijfsafval in tijden van Corona

Bedrijfsafval in tijden van Corona

Invloed van corona op bedrijfsafval

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.

Gevolgen van thuis blijven

Nu de meeste mensen zoveel mogelijk thuiswerken is er een verschuiving te zien in de hoeveelheden afval. Het is daarom ook niet heel verrassend dat de hoeveelheden bedrijfsafval zijn verminderd en er een duidelijke toename te zien is in de hoeveelheid huisafval. De afgelopen maanden is er zo’n 30% minder restafval bij bedrijven ingezameld. Door deze afname staat de continuïteit van energielevering door afvalenergiecentrales onder druk. Deze centrales zijn namelijk afhankelijk van restafval, dat ze omzetten in energie. In het verleden werden tekorten opgelost door de import van buitenlands afval, maar importbelasting heeft deze oplossing lastig gemaakt. De afname van de hoeveelheid bedrijfsafval heeft vooral te maken met het thuiswerken, de sluiting van de scholen restaurants en winkels.

Daarnaast zijn mensen thuis veel aan het opruimen, waardoor er meer grofvuil wordt vervoerd. Door de klus- en opruimdrukte wordt er aangeraden om de milieustraten zo veel mogelijk te vermijden door als particulier een afvalcontainer te huren. Hoewel er steeds meer versoepeling aankomt, zal deze verschuiving nog wel even te zien blijven.

Papier

In de gemeentes heeft de inzameling van oud papier een tijd stilgelegen of ligt het nog steeds stil. Het inzamelen van papier- en karton voor bedrijven gaat wel gewoon door. Hoewel zo’n 65% van het ingezamelde papier en karton normaal gesproken uit het bedrijfsleven komt, is ook hier een terugloop te zien vanwege het thuiswerken, de sluiting van bedrijven en de terugloop van productieprocessen. Orders van en naar het buitenland worden massaal afgezegd, maar de verpakkingsindustrie leeft op. Vooral de verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten zijn erg belangrijk in de huidige crisistijd. Het is cruciaal dat de inzameling van oud papier gewoon blijft doorgaan, gezien het als grondstof wordt gebruikt voor o.a. hygiënepapier en verpakkingsmateriaal. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier. Corona gerelateerd papier, zoals papieren zakdoekjes,  mogen niet bij het oud papier worden ingezameld.

Plastic afval

Voor de huidige crisis kampte Europa al met een plastic overschot. We kopen en produceren meer dan dat recyclingbedrijven kunnen verwerken en ook de export naar China is sinds een paar jaar geen optie meer. Hierdoor staat er grote druk op verwerkingsbedrijven. Hoewel er al jarenlang wordt gestreden voor een verbod op wegwerpplastic is het gebruik hiervan sinds de corona crisis, volgens het Wereld Natuur Fonds met maar liefst 111% toegenomen. Plastic speelt namelijk ook een belangrijke rol bij het indammen van het virus.

Het overschot van het plastic afval loopt daarnaast ook op omdat er minder vraag is naar gerecycled kunststof uit PMD afval. Dit komt omdat bedrijven die hier gebruik van maken minder produceren, (zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie), last hebben van teruglopende verkopen of zelfs hun productie helemaal hebben moeten stopzetten.

Organisch afval

Ook is er een toename te zien in de verbranding van organisch afval. Dit komt onder andere door de grote voedseloverschotten en omdat de afzetmarkt voor sierteelt door de crisis enorm is afgenomen.
Zo’n 62% van het niet verkochte voedsel is niet meer voor consumptie geschikt. Ongeveer de helft wordt gebruikt voor het opwekken van biogas. Is dit niet mogelijk dan wordt het ingezet als veevoer. De laatste optie voor dit afval is verbranding.

Textiel

De afzetmarkten voor tweedehands textiel liggen zo goed als stil. Hierdoor worden grote hoeveelheden tegen lage prijzen verkocht of wordt het massaal opgeslagen. Inzamelbedrijven kunnen hun textiel lastig kwijt. Zij zijn vooral afhankelijk van de export, bijvoorbeeld naar de auto-industrie. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) pleit voor financiële steun om de overlevingskansen te vergroten.

Nieuwe afvalstromen

Zoals al eerder benoemd zorgt de crisis ook voor een nieuwe afvalstroom. Het zogenaamde ‘corona afval’. Denk aan mondkapjes, plastic handschoentjes, schorten en ander medisch materiaal. Afvalbedrijven hebben eerder al een oproep gedaan om dit afval niet bij het plastic weg te gooien, maar bij  het restafval, vanwege de veiligheid van de afvalverwerkers. Pas wanneer er medisch afval in enorme aantallen kan worden afgevoerd kan er worden gesproken over recyclingsmogelijkheden, zoals bedrijven Van Straten Medical en GreenCycl en Renewi momenteel doen met de recycling van mondkapjes.

Historisch lage olieprijs

Dit jaar hebben we een historisch lage olieprijs, wat o.a. invloed heeft op de recycling van plastic afval. Het is hierdoor namelijk veel goedkoper om nieuw plastic te laten maken, dan om het te recyclen. De lage olieprijs heeft twee redenen, waarvan één te wijten is aan de corona crisis. Vliegtuigen blijven aan de grond, bedrijven produceren minder en mensen rijden minder met hun auto vanwege het massale thuiswerken. Hierdoor is de vraag naar olie fors gedaald. Daarnaast hebben Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen zoals Rusland de ambitie om meer olie uit de grond te halen. Dit aanbod drijft de prijs nog verder omlaag.

De olieprijs is op dit moment 55% lager dan aan het begin van het jaar. De prijs zal echter niet verder dalen. Saoedi-Arabië heeft besloten de oliekraan ietsjes dicht te draaien en door de versoepeling van de maatregelen zal er langzaam weer meer olie gebruikt gaan worden.

Invloed op Wastenet

Zoals eerder vermeld heeft de huidige crisis geen invloed op onze werkzaamheden. Afval wordt gewoon op de reguliere tijden ingezameld, tenzij anders aangegeven.

Veel van onze klanten worden geraakt door de corona maatregelen en voor veel bedrijven zijn de gevolgen op lange termijn nog niet zichtbaar. Wij hebben sinds het begin van de maatregelen contact met onze klanten om hen zo veel mogelijk tegemoet te komen waar nodig. Mocht u tegen iets aanlopen op het gebied van afval dan kunnen we altijd samen een oplossing vinden. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.

Wat kunt u doen?

Om te zorgen dat het afval zo veilig mogelijk kan worden ingezameld is het van belang dat de container juist staat aangeboden aan de kant van de weg en persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur