Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Wereld Oceaan Dag. Waarom plastic recycling cruciaal is

Ocean day plastic recycling

Het is vandaag World Oceans Day, oftewel Wereld Oceaan Dag. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol die de oceanen spelen in ons dagelijks leven. Wist je bijvoorbeeld dat 70% van de aarde bestaat uit oceanen? En dat ze verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van de zuurstof die wij inademen? Maar helaas worden de deze belangrijke oceanen elk jaar meer en meer aangetast door menselijk handelen en de plastic soep is één van de grootste gevaren voor de zeeën. De wereld produceert jaarlijks een afvalberg van zo’n 2.000 miljard kilo, waarvan ongeveer twee derde wordt ingezameld en verwerkt. De rest verdwijnt op een afvaldump en komt via omwegen in de oceanen terecht. 

6 verontrustende feiten over de oceane

1. Iedere minuut verdwijnt er één volle vuilniswagen plastic in de oceanen
80% van het afval in de oceanen is afkomstig van land. Denk niet dat er letterlijk vuilniswagens vol plastic worden gedumpt, maar de hoeveelheden komen wel overeen. Het meeste plastic dat niet in de afvalbak is gegooid komt door regen of wind in het water terecht en komt uiteindelijk via de sloten en rivieren in de oceanen terecht. In de grote oceanen is soms wel 36x meer plastic aanwezig dan plankton.

2. Meer dan 100.000 zeezoogdieren sterven per jaar aan de plasticvervuiling
Het plastic afval in de oceanen doodt jaarlijks meer dan 100.000 zeezoogdieren. Het plastic bestaat voor een groot deel uit verloren of gedumpte visnetten. In de Noordzee is bijvoorbeeld de helft van al het plastic afkomstig uit de visserijen. Maar het plastic heeft niet allen invloed op zoogdieren, ook de kleinste levensvormen van de oceaan worden geraakt. Wetenschappers ontdekten dat chemicaliën die uit plastic lekken invloed hebben op fotosynthetische bacteriën. Door de vervuiling kunnen ze lastiger groeien en zuurstof produceren. Deze bacteriën zijn belangrijk, want ze zijn verantwoordelijk voor zo’n 10 procent van de zuurstof op aarde.

3. Het is bijna onmogelijk om plastic uit de oceanen te halen
Momenteel zijn er zo’n 5 biljoen stukken plastic te vinden in de oceaan, maar is het heel moeilijk om deze te verwijderen. Hoewel er steeds nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld, is er nog steeds geen goed apparaat dat het plastic efficiënt uit het water kan halen. Daarnaast drijft niet al het plastic afval aan de oppervlakte. Hoewel er op 6000 meter de grootste dichtheid plasticafval drijft, is er ook op 10.972 meter plastic gevonden en er bestaat een grote kans dat het plastic zelfs nog dieper kan zinken.

4. Er wordt jaarlijks ongeveer 12 en 24 miljoen kilo plastic opgegeten door vissen
Zo’n 36% van alle consumptievissen bestaat uit plastic. Wanneer we vis eten, eten we dus ook een groot deel van ons eigen plasticafval op.

5. De afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt dan in de hele 20ste eeuw
44% van het plastic dat ooit is geproduceerd is pas vanaf het jaar 2000 op de markt gebracht. Ook bestaat al het plastic dat ooit is gemaakt nog steeds in dezelfde of een andere vorm. Dit komt omdat het meeste plastic niet natuurlijk kan worden afgebroken,

6. 80% van gescheiden plastic kan worden hergebruikt of worden gerecycled
Maar er is ook goed nieuws. Plastic is goed te recyclen, wanneer het netjes en gescheiden wordt ingezameld. Dat niet al het plastic wordt gerecycled heeft vooral te maken met de hoeveelheid ervan. Wereldwijd produceren we jaarlijks zo’n 300 miljard kilogram aan plastic. De helft hiervan bestaat uit wegwerpplastic. In Europa kampen we dan ook met een plastic overschot. Veel plastic afval wordt naar het buitenland verscheept. Maar in landen waar de milieueisen een stuk lager zijn, is de kans groot dat dit plastic afval alsnog in het milieu terecht komt door illegale dump. Hoewel steeds meer landen plastic afval weigeren, terugsturen of een invoerverbod instellen, wordt er nog steeds westers plasticafval geëxporteerd. Staatssecretaris Van Veldhoven riep in 2019 al dat er een stop moet komen op het exporteren van plastic afval en de recyclingcapaciteit in Europa moet worden vergroot. In vele gevallen lijkt het dan ook milieuvriendelijker om plastic afval dat niet gerecycled kan worden te verbranden in afvalverbrandingsinstallaties, om te voorkomen dat het in de natuur terecht komt. Qua C02 uitstoot is het verschil van plastic verbranding en plastic recycling namelijk niet heel groot. Dit scheelt namelijk maar zo’n 0,1 tot 0,15 procent van de totale CO2-uitstoot.

 

Wat kan ik doen?

Het stoppen van de plasticvervuiling begint bij de bron. Hou je daarom aan het principe reduce – reuse – recycle. Voorkomen is beter dan recyclen, dus kijk naar de mogelijkheden om minder plastic te gebruiken. Gebruik je toch plastic, zorg dan dat het geen wegwerpplastic is, maar gebruik het meerdere malen. Moet je toch plastic weggooien? Zorg dat het op de juiste manier wordt ingezameld, bijvoorbeeld bij het PMD afval. Neem contact op met onze klantenservice om je te laten informeren over de beste manier van plastic- en kunststofinzameling voor uw bedrijf.

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Bedrijfsafval in tijden van Corona

Bedrijfsafval in tijden van Corona

Invloed van corona op bedrijfsafval

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.

Gevolgen van thuis blijven

Nu de meeste mensen zoveel mogelijk thuiswerken is er een verschuiving te zien in de hoeveelheden afval. Het is daarom ook niet heel verrassend dat de hoeveelheden bedrijfsafval zijn verminderd en er een duidelijke toename te zien is in de hoeveelheid huisafval. De afgelopen maanden is er zo’n 30% minder restafval bij bedrijven ingezameld. Door deze afname staat de continuïteit van energielevering door afvalenergiecentrales onder druk. Deze centrales zijn namelijk afhankelijk van restafval, dat ze omzetten in energie. In het verleden werden tekorten opgelost door de import van buitenlands afval, maar importbelasting heeft deze oplossing lastig gemaakt. De afname van de hoeveelheid bedrijfsafval heeft vooral te maken met het thuiswerken, de sluiting van de scholen restaurants en winkels.

Daarnaast zijn mensen thuis veel aan het opruimen, waardoor er meer grofvuil wordt vervoerd. Door de klus- en opruimdrukte wordt er aangeraden om de milieustraten zo veel mogelijk te vermijden door als particulier een afvalcontainer te huren. Hoewel er steeds meer versoepeling aankomt, zal deze verschuiving nog wel even te zien blijven.

Papier

In de gemeentes heeft de inzameling van oud papier een tijd stilgelegen of ligt het nog steeds stil. Het inzamelen van papier- en karton voor bedrijven gaat wel gewoon door. Hoewel zo’n 65% van het ingezamelde papier en karton normaal gesproken uit het bedrijfsleven komt, is ook hier een terugloop te zien vanwege het thuiswerken, de sluiting van bedrijven en de terugloop van productieprocessen. Orders van en naar het buitenland worden massaal afgezegd, maar de verpakkingsindustrie leeft op. Vooral de verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten zijn erg belangrijk in de huidige crisistijd. Het is cruciaal dat de inzameling van oud papier gewoon blijft doorgaan, gezien het als grondstof wordt gebruikt voor o.a. hygiënepapier en verpakkingsmateriaal. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier. Corona gerelateerd papier, zoals papieren zakdoekjes,  mogen niet bij het oud papier worden ingezameld.

Plastic afval

Voor de huidige crisis kampte Europa al met een plastic overschot. We kopen en produceren meer dan dat recyclingbedrijven kunnen verwerken en ook de export naar China is sinds een paar jaar geen optie meer. Hierdoor staat er grote druk op verwerkingsbedrijven. Hoewel er al jarenlang wordt gestreden voor een verbod op wegwerpplastic is het gebruik hiervan sinds de corona crisis, volgens het Wereld Natuur Fonds met maar liefst 111% toegenomen. Plastic speelt namelijk ook een belangrijke rol bij het indammen van het virus.

Het overschot van het plastic afval loopt daarnaast ook op omdat er minder vraag is naar gerecycled kunststof uit PMD afval. Dit komt omdat bedrijven die hier gebruik van maken minder produceren, (zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie), last hebben van teruglopende verkopen of zelfs hun productie helemaal hebben moeten stopzetten.

Organisch afval

Ook is er een toename te zien in de verbranding van organisch afval. Dit komt onder andere door de grote voedseloverschotten en omdat de afzetmarkt voor sierteelt door de crisis enorm is afgenomen.
Zo’n 62% van het niet verkochte voedsel is niet meer voor consumptie geschikt. Ongeveer de helft wordt gebruikt voor het opwekken van biogas. Is dit niet mogelijk dan wordt het ingezet als veevoer. De laatste optie voor dit afval is verbranding.

Textiel

De afzetmarkten voor tweedehands textiel liggen zo goed als stil. Hierdoor worden grote hoeveelheden tegen lage prijzen verkocht of wordt het massaal opgeslagen. Inzamelbedrijven kunnen hun textiel lastig kwijt. Zij zijn vooral afhankelijk van de export, bijvoorbeeld naar de auto-industrie. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) pleit voor financiële steun om de overlevingskansen te vergroten.

Nieuwe afvalstromen

Zoals al eerder benoemd zorgt de crisis ook voor een nieuwe afvalstroom. Het zogenaamde ‘corona afval’. Denk aan mondkapjes, plastic handschoentjes, schorten en ander medisch materiaal. Afvalbedrijven hebben eerder al een oproep gedaan om dit afval niet bij het plastic weg te gooien, maar bij  het restafval, vanwege de veiligheid van de afvalverwerkers. Pas wanneer er medisch afval in enorme aantallen kan worden afgevoerd kan er worden gesproken over recyclingsmogelijkheden, zoals bedrijven Van Straten Medical en GreenCycl en Renewi momenteel doen met de recycling van mondkapjes.

Historisch lage olieprijs

Dit jaar hebben we een historisch lage olieprijs, wat o.a. invloed heeft op de recycling van plastic afval. Het is hierdoor namelijk veel goedkoper om nieuw plastic te laten maken, dan om het te recyclen. De lage olieprijs heeft twee redenen, waarvan één te wijten is aan de corona crisis. Vliegtuigen blijven aan de grond, bedrijven produceren minder en mensen rijden minder met hun auto vanwege het massale thuiswerken. Hierdoor is de vraag naar olie fors gedaald. Daarnaast hebben Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen zoals Rusland de ambitie om meer olie uit de grond te halen. Dit aanbod drijft de prijs nog verder omlaag.

De olieprijs is op dit moment 55% lager dan aan het begin van het jaar. De prijs zal echter niet verder dalen. Saoedi-Arabië heeft besloten de oliekraan ietsjes dicht te draaien en door de versoepeling van de maatregelen zal er langzaam weer meer olie gebruikt gaan worden.

Invloed op Wastenet

Zoals eerder vermeld heeft de huidige crisis geen invloed op onze werkzaamheden. Afval wordt gewoon op de reguliere tijden ingezameld, tenzij anders aangegeven.

Veel van onze klanten worden geraakt door de corona maatregelen en voor veel bedrijven zijn de gevolgen op lange termijn nog niet zichtbaar. Wij hebben sinds het begin van de maatregelen contact met onze klanten om hen zo veel mogelijk tegemoet te komen waar nodig. Mocht u tegen iets aanlopen op het gebied van afval dan kunnen we altijd samen een oplossing vinden. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.

Wat kunt u doen?

Om te zorgen dat het afval zo veilig mogelijk kan worden ingezameld is het van belang dat de container juist staat aangeboden aan de kant van de weg en persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor Nederland was die dag echter gisteren, 3 mei 2020. De rest van het jaar gebruiken we dus meer dan dat we hebben.

Wat betekent dit?

Als de hele wereld zou leven, zoals wij leven in Nederland, is één aarde niet genoeg. We zouden jaarlijks drie aardes nodig hebben, om in onze behoefte te voorzien. Nederland staat wereldwijd hoog op de ranglijst. Samen met Duitsland staan we op de 17e plaats. Qatar is het slechts scorende land en was op 11 februari al door haar grondstoffen heen. Ook Noorwegen, Australië, USA en Canada staan hoger op de lijst dan Nederland. Indonesië scoort het beste en heeft op 18 december pas Overshoot Day bereikt.

Nederlands Overshoot Day komt overigens steeds eerder. In 1970 lag deze dag nog op 29 december. In 2000 op 23 september en vorig jaar op 29 juli.

Hoe wordt Earth Overshoot Day berekend?

Earth Overshoot Day is een schatting. Hoewel de schatting nauwkeurig wordt uitgerekend, kan het niet met 100% zekerheid worden vastgesteld. Toch blijft de boodschap zorgwekkend. We gebruiken meer dan dat we hebben. We kappen meer bomen dan dat er kunnen groien en we halen meer vissen uit de zee dan dat ze kunnen voortplanten.

De schatting voor Earth Overshoot Day wordt gemaakt door een internationale, onafhankelijke organisatie, Global Footprint Network. Zij delen de biocapaciteit van de planeet door de totale menselijke voetafdruk van dat jaar. De cijfers die zij hiervoor gebruiken komen van de National Footprint and Biocapacity Accounts, die weer gebruik maken van data van de VN.

Hoe kunnen we onze voetafdruk verlagen?

Volgens de Global Footprint Network zijn er een aantal stappen die iedereen zou kunnen zetten om Earth Overshoot Day de komende jaren uit te stellen.
Dit zijn o.a. minder vlees eten (wanneer we voor de helft minder vlees consumeren winnen we zo’n 10 dagen per jaar), duurzame brandstoffen gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, minder vliegverkeer, meer gebruik van openbaar vervoer en het kopen van lokale producten.

Met de hashtag #MoveTheDate kan iedereen laten zien wat zij doen om Earth Overshoot Day te vertragen. Benieuwd hoe duurzaam jij bent? Doe hier de korte test en zie hoeveel aardes er nodig zijn voor jouw behoeftes.

Circulaire economie

Hoewel je als persoon je steentje zeker kan bijdragen, moeten we dit ook op grotere schaal aanpakken om een echte impact te maken. Om Overshoot Day terug te dringen moeten we duurzaam met onze schaarse grondstoffen omgaan. Een goed voorbeeld hiervan is de transitie naar een circulaire economie. De Europese doelstelling voor 2050. In een circulaire economie gooien we geen grondstoffen weg, maar gebruiken we alles zo veel mogelijk opnieuw, zodat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven worden aangeboord.

Als bedrijf kan je hier een goede stap in maken door zo duurzaam en efficiënt mogelijk met je afvalmanagement om te gaan. Kies voor een goed afvalscheidingssysteem, zodat alle mogelijk afvalstromen hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Hulp nodig om jouw afvalmanagement zo duurzaam mogelijk in te richten? Neem contact met ons op of vraag de gratis afvalscan aan.

Impact corona crisis

De wereld staat even stil. Het vliegverkeer is tot rust gekomen, mensen werken thuis en de lucht lijkt iets op te klaren. Zal dit Earth Overshoot Day iets terugdringen? Gaat het vanaf nu alleen maar beter worden voor de aarde?

Hoe groot de impact van de coronacrisis op Earth Overshoot Day is, kunnen we momenteel nog niet meten. Om alle gegevens te verzamelen en te analyseren zit er een vertraging van ongeveer drie jaar in de berekeningen. We hebben wel kunnen zien dat de economische crisis in 2008 impact heeft gehad. In 2008 hadden we nog vier aardes nodig, en in 2009 is dit gedaald naar drie. Hoewel ons consumptiegedrag in de jaren daarna weer flink is toegenomen, heeft het op de lange termijn geen invloed gehad. Of de huidige coronacrisis dit wel gaat hebben, is nog maar de vraag.

Maar feit blijft, de huidige situatie is niet houdbaar voor lange termijn. Verandering is nodig.

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en stankoverlast, zijn semi-ondergrondse containers.

Wat zijn semi-ondergrondse containers?

Semi-ondergrondse containers worden vaak geplaatst bij horecabedrijven, industriële bedrijven, op campings en recreatieparken, onderwijsinstellingen en verzorgingshuizen, maar ook op kantoor kan dit een goede uitkomst zijn. 

Bij semi-ondergrondse containers wordt het afval onder de grond opgeslagen. De container staat voor zo’n 70% in de grond ingegraven en heeft een goed afsluitbare deksel.  Doordat de containers in de grond gegraven worden hebben ze niet veel ruimte nodig. De containers zijn hermetisch afgesloten, waardoor er geen dieren bij het afval kunnen komen. Daarnaast wordt het afval onder de grond koel gehouden, wat stankoverlast tegengaat.

Het afval in semi-ondergrondse containers wordt efficiënt opgeslagen, omdat het afval zich door zijn eigen gewicht goed comprimeert. Hierdoor hoeven de containers niet vaak geledigd te worden, wat kostenbesparend werkt. De containers zijn te personaliseren met een sticker/bord op de voorkant en kan er per container worden aangegeven welk afval waar kan worden weggegooid.


Voordelen van ondergrondse containers

  • Kostenbesparend
  • Ruimtebesparend
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Gebruiksvriendelijk

Welke afvalsoorten kunnen er in semi-ondergrondse containers?

Semi-ondergronse afvalcontainers zijn beschikbaar voor de afvalstromen: bedrijfs- en restafval, flessenglas en papier-karton. Binnenkort kan ook de afvalstroom PMD worden ingezameld in semi-ondergrondse containers. 

Hoe worden semi-ondergrondse containers geplaatst?

Altijd al willen zien hoe semi-ondergrondse containers worden geplaatst? Onze partner Deep Waste Collection laat het zien hoe zij binnen no-time drie containers ingraven.

Een semi-ondergrondse container in uw bedrijf

Semi-ondergrondse containers zijn er in drie verschillende maten: 1300 liter, 3000 liter en 5000 liter.

Is een semi-ondergrondse container ook dé oplossing voor uw bedrijf? Wij denken graag met u mee! Stuur ons een berichtje en wij kijken wat de mogelijkheden zijn op uw terrein.

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Wastenet in actie voor de Voedselbank Langedijk!

Wastenet in actie voor de Voedselbank Langedijk!

De komende tijd vind je geen afval in deze Wastenet containers, maar eten!
Door de Coronacrisis en het “hamstergedrag” is er een grote behoefte aan houdbare producten bij de voedselbanken. Zo ook bij de voedselbank in Langedijk.

De gemeente Langedijk is daarom samen met ondernemers uit de buurt een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk houdbare producten in te zamelen voor de Langedijker Voedselbank.

Bij het gemeentehuis ‘De Binding’ heeft Wastenet twee oranje inzamelingscontainers geplaatst waar de producten in kunnen worden ingezameld. De Lions Club Langedijk zorgt er vervolgens voor dat de spullen worden afgeleverd bij de Voedselbank, waarna de vrijwilligers alle levensmiddelen sorteren en verdelen over de voedselpakketten.

Wat kan jij doen?

De voedselbank heeft een tekort aan houdbare producten. Denk hierbij aan pasta, rijst, sauzen, blikjes etc.

Struin door je voorraadkast en kijk of jij wat kan missen. Deze producten kan je tijdens de openingstijden van de gemeente Langedijk in de oranje containers deponeren. Het is fijn als deze producten bij elkaar in een tas zitten.

De gemeente Langedijk is open van maandag tot en met donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Adres: De Binding, Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.

Zien we jullie daar?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur