In veel bedrijven, zoals kantoren, winkels en in de dienstensector bestaat het bedrijfsafval voor een groot deel uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken. Dit afval valt onder de afvalstroom PMD.

Verpakkingsafval verdwijnt bij veel bedrijven nog in de restafvalcontainers. Dat is niet meer nodig, want PMD kan sinds een tijdje ook zakelijk worden gescheiden en gerecycled.  Hoewel de capaciteit voor PMD verwerking in Nederland nog flink kan worden verbeterd, zijn er steeds meer verwerkingsbedrijven die inspelen op de PMD markt. Hierdoor komt er een steeds grotere landelijke dekking voor het inzamelen van zakelijk PMD.

Door uw PMD apart van uw andere afvalstromen in te zamelen, zullen de restafvalcontainers minder snel vol raken. Dat scheelt in kosten én is beter voor het milieu. Bij een goede PMD scheiding kan tot wel 80% van het ingezamelde materiaal worden gerecycled. Hierdoor hoeven er minder nieuwe grondstoffen gewonnen te worden, die al steeds schaarser worden.

Maar de redenen om PMD zakelijk te scheiden heeft meerdere kanten. Zo geeft het een beter imago, klanten verwachten tegenwoordig dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewust omgaan met hun afvalstromen en helpt het bij aan een hogere vraag naar sorteer en recyclecapaciteit. Want hoewel zakelijk PMD voor een groot deel gerecycled kan worden, wordt vanwege de capaciteit een deel nog steeds verbrand met energieterugwinning. Door PMD actief zakelijk te blijven aanbieden zal de industrie investeringen in PMD recycling beter kunnen verantwoorden waardoor de sorteercapaciteit zal toenemen. Wanneer je als bedrijf actief wilt bijdragen aan een betere PMD recycling kan je het beste producten in goed recyclebare verpakkingen aanschaffen en deze verpakkingen bewust bij de bron scheiden.

In de infographic hieronder staat kort uitgelegd hoe ons verpakkingsafval wordt verwerkt.

Nederland koploper

Deze trend zet zich ook landelijk voort. Van alle gebruikte materialen in Nederland in 2016 was 29 procent gerecycled materiaal. Dit was het hoogste percentage van alle EU-28 landen. Tegelijkertijd produceerde Nederland meer afval per inwoner dan gemiddeld in de EU.

 

Zijn jullie al begonnen met het scheiden van PMD? Wastenet inzameling voorziet u van een rolcontainer inclusief oranje klep. Zo wordt PMD scheiden op kantoor net zo gemakkelijk als thuis!

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Share This