Plastic afval, metalen en drinkkartons, ofwel PMD, vormt een groot deel van ons afval. In veel gemeenten wordt het scheiden van PMD in huishoudens gestimuleerd, maar het efficiënt inzamelen en verwerken van PMD voor bedrijfsafval kan nog flink worden verbeterd. Sinds kort kunnen bedrijven bij ons terecht om PMD afval te scheiden. Wij leveren containers (mét oranje klep) en voeren het afval tegen een voordelig tarief voor u af.

 

Voordelen PMD scheiden

Het scheiden van PMD afval is voor veel mensen al bekend terrein. In huishoudens wordt het scheiden van PMD steeds makkelijker gemaakt. Ook bij bedrijven is deze stroom goed te scheiden. Veel bedrijven zijn al op zoek naar een passende oplossing voor hun PMD afval, maar zij lopen vaak nog tegen een paar problemen aan. Afvalinzamelaars willen deze stroom wel apart inzamelen, maar hebben daar (nog) niet altijd de middelen voor. Op dit moment wordt de dienst daarom in beperkte mate aangeboden. Toch brengt het scheiden van PMD nu al een hoop voordelen met zich mee.

Gewenning

Eén van de belangrijkste redenen om PMD te scheiden is gedragsbeïnvloeding. De mogelijkheden om PMD van bedrijven te recyclen zal in de toekomst sterk toenemen. Daarom is het verstandig om nu al te beginnen met een juiste afvalscheiding. Zo krijg je binnen het bedrijf een beeld van hoe groot de PMD afvalstroom is en hoe je dit het beste kan inzamelen. Daarnaast straal je als bedrijf uit dat je duurzaamheid en recycling belangrijk vindt, wat goed is voor het imago. Rijkswaterstaat is kort geleden een programma gestart om PMD scheiding in het bedrijfsleven te verbeteren genaamd ‘Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven’.

Het doel van Rijkswaterstaat is om bedrijven en organisaties te helpen minder verpakkingsafval te produceren en meer te recyclen. In 2022 willen zij de hoeveelheid restafval uit de kantoren-, winkel- en dienstensector halveren.

Besparen

Wanneer PMD gescheiden wordt ingezameld, zal dit de stroom restafval verminderen. Hierdoor raken de inzamelingsmiddelen van het restafval minder snel vol, waardoor de containers minder vaak geleegd hoeven te worden. Restafval is een van de duurste afvalsoorten om af te laten voeren, dus al het afval dat apart kan worden ingezameld scheelt in kosten. Daarnaast kunnen PMD containers tegen een voordeliger tarief worden afgevoerd.

Recycling

PMD is goed te recyclen. Het afval uit huishoudens wordt op dit moment al voor 80% gerecycled. De recycling van PMD van bedrijven is in ontwikkeling en er wordt verwacht dat in de toekomst ál het PMD bedrijfsafval gerecycled kan worden. Op veel plaatsen in Nederland kan dit nu al. Door in heel Nederland PMD gescheiden aan te bieden zal de vraag naar meer recyclingsmogelijkheden groter worden, waar de markt weer op in kan spelen. Daarom vinden wij het belangrijk om samen met ons netwerk ons in te zetten voor een goede scheiding van PMD afval binnen bedrijven.

Wij leveren in heel Nederland PMD rolcontainers en halen het gescheiden afval op. Omdat het nog niet op iedere plek in Nederland mogelijk is om PMD ook afzonderlijk af te voeren, kan het voorkomen dat het PMD wordt verwerkt als restafval. U betaalt dan wel een voordeliger (PMD) tarief en helpt tevens mee aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar meer PMD recycling.

Wat mag er bij PMD?

PMD betekent plastic verpakkingen, metalen en drinkkartons. Een breed begrip dus. Goed om nog eens na te gaan wat er precies in de PMD container mag en wat niet. PMD afval mag in de meeste gevallen ongewassen en met dop en al in de rolcontainer.

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Gaat corona de circulaire economie versnellen?

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. Ketenverkleining De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer...

Lege batterijen? Wastenet zamelt ze in!

In het bedrijfsleven belanden er jaarlijks ca. 160 duizend kilo batterijen in de gewone prullenbak. Deze batterijen komen samen met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer worden gerecycled. Stibat, de non-profitorganisatie die de inzameling...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic verpakkingen

Onder plastic verpakkingen vallen bijvoorbeeld plastic tassen (geen shoppers), plastic zakjes voor etenswaren, yoghurtbekers, saladebakjes, flessen wasmiddel, shampoo en zeep, tandpastatubes, lege flessen zoals voor water olie of azijn, medicijnenpotjes,  plantenpotjes, knijpflessen van sauzen en netjes van bijvoorbeeld sinaasappels. Kijk voor de volledige lijst op de afvalsoortpagina van PMD.

Metalen verpakkingen

Metalen verpakkingen zijn onder andere aluminiumschaaltjes, conservenblikken, frisdrankblikjes, afdekfolies, aluminiumfolie en stalen siroopflessen.

Drinkverpakkingen

Lege drinkpakken voor bijvoorbeeld frisdrank, vruchtensap, water of wijn mogen ook bij het PMD. Onder deze categorie vallen ook drinkpakjes en kartonnen verpakkingen voor melk, yoghurt, vla, soep of pastasaus.

Wat mag er niet bij PMD?

Voor een goed recyclingproces is het van belang om zo min mogelijk fouten te maken bij de afvalscheiding. Wanneer er te veel ‘verboden’ afvalsoorten bij het PMD terechtkomen kan de stroom vervuild raken, wat er voor kan zorgen dat het afval niet meer gerecycled kan worden.

Een aantal voorbeelden van producten die niet bij PMD afval horen zijn chipsverpakkingen, hard kunststof zoals plastic speelgoed, tandenborstels, doordrukstrips, piepschuim (EPS), spuitbussen en verfblikken, medisch afval, bioplastic, of koffiecups. Ondanks dat verpakkingen niet hoeven worden schoongemaakt, mogen er geen verpakkingen met (veel) inhoud bij het PMD worden gegooid. Half opgegeten yoghurtbakjes horen hier dus niet thuis en moeten óf worden opgemaakt, óf bij het restafval worden weggegooid.

Hoe wordt PMD ingezameld?

PMD wordt ingezameld in rolcontainers. Hiervoor zijn container beschikbaar in de maten 240 liter, 660 liter en 1.100 liter. De containers zijn beschikbaar op abonnementsbasis. Wanneer de overeenkomst getekend is, ontvangt u  binnen één week de rolcontainer(s).

Regel het direct

Hoe wordt PMD verwerkt?

Hoewel PMD gecombineerd wordt ingezameld, wordt het als drie aparte afvalstromen verwerkt. Zowel de plastic verpakkingen als de metalen en drinkverpakkingen zijn goed te recyclen tot nieuwe materialen.

Plastic verpakkingen recycling

De plastic verpakkingen worden na inzameling gescheiden van het overige PMD. Hierna worden ze gereinigd en gesorteerd per plasticsoort. Per soort wordt het plastic vermalen tot korrels waar vervolgens nieuwe producten van gemaakt worden. Onder deze producten vallen bijvoorbeeld fleece truien, kunststof speelgoed of zelfs tuinmeubilair. De recycling van plastic producten is van groot belang, omdat de productie van plastic erg belastend is voor het milieu. Voor het maken van nieuw plastic wordt namelijk aardolie gebruikt. Daarnaast is plastic niet biologisch afbreekbaar en kampen we op dit moment met een plasticoverschot. Recycling van het bestaande plastic is dus een belangrijke duurzame oplossing.

Metalen verpakkingen recycling

Metaal kan voor 100% gerecycled worden. Bij recycling van metaal gaat de kwaliteit niet verloren, waardoor het in principe eindeloos te recyclen is. Veel metalen verpakkingen bestaan voor een deel uit staal en voor een deel uit aluminium. Dit kan na de inzameling van het PMD afval met magneten en wervelstromen uit het overige afval worden gehaald. Hierbij wordt meteen het metaal van het aluminium gescheiden. Na de scheiding worden de materialen omgesmolten en opnieuw ingezet als grondstof. Een goede zaak, want de productie van nieuwe metalen put onze aarde uit. De wereldwijde metaalvoorraad gaat naar schatting nog maar zo’n 200 jaar mee.

Drinkverpakkingen recycling

Drinkverpakkingen bestaan voor het grootse deel uit papier, maar er zit ook een laag kunststof in en soms zelfs aluminium. Hierdoor horen ze dus niet bij het papier en karton thuis. Al deze grondstoffen kunnen apart worden teruggewonnen. De papiervezels uit het karton worden tot pulp vermalen en hier wordt nieuw papier van gemaakt, waaronder toiletpapier. Het kunststof wordt vermalen en gerecycled tot nieuwe kunststofproducten zoals kratten of emmers. De aluminiumlagen worden gerecycled tot bijvoorbeeld aluminium buizen.

Start met scheiden

PMD afval scheiden is dus waardevol. Niet alleen voor huishoudens, maar sinds kort dus ook voor het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat verwacht dat de sorteer- en verwerkingscapaciteit in de nabije toekomst alleen maar meer zal uitbreiden. In het komende jaar zal er naar verwachting zo’n 15 à 25 kiloton extra sorteercapaciteit beschikbaar komen. In 2020 zal hier nog 100 kiloton sorteercapaciteit bijkomen. Bent u al begonnen met scheiden? Wij helpen hier graag bij. Neem snel contact op of vraag de gratis afvalscan aan.

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Share This