Home » Acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden bedrijfsafval

 

Accu's

Loodaccu’s

Archief

Vertrouwelijke documenten

Banden

Autobanden
Boerenbanden
Kartbanden
Scooterbanden
Vrachtautobanden

Bedrijfsafval (restafval)

Brandbaar restafval
Grof brandbaar restafval
Niet brandbaar restafval

Bouw- en sloopafval

Asbesthoudend of asbestgelijkend afval
Asfaltpuin niet teerhoudend
Asfaltpuin teerhoudend
Beton puin
Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval (Niet herbruikbaar)
Dakafval
Dakgrind
Dakleer bitumineus
Dakleer teerhoudend
Gasbeton
Gemengd puin (schoon)
Gips

Chemisch afval

Afgekeurde batch organisch
Afgewerkte olie, categorie I & II
Ammoniakoplossing
Blikken met resten verf/inkt
Blikken Mix
Boor-, wals en snijolie (waterhoudend)
Brandblussers
Brandstofresten
Cosmetica en reinigingsmiddelen
Doeken verontreinigd met verf/inkt
Filter en absorptiemateriaal
Filters
Filters verontreinigd met spuitstof
Gasontladingslampen, TL buizen
Gebruiksartikelen Verf/Inkt
Hoog halogeenrijke vloeistof
Koelvloeistof
Kunststof kleinverpakking verontreinigd met resten verf/inkt
Kunststofverpakkingen Mix
Kwikhoudende voorwerpen
Laagwaardige elektronica
Lege kunststof klein verpakkingen
Lege metalen drums
Lege spuitbussen
Lege verfblikken
Lijm-/kitresten
Loogafval o.a. natronloog, kaliloog
Medicijnen en Cosmetica n.e.g.
Natriumhypochlorietoplossing (chloorbleekloog)
Oliefilters
Ongebruikt product vloeibaar organisch
Oplosmiddel < 30% vaste stof
Oplosmiddel vaste stof > 30% < 50%
Oplosmiddel kookpunt > 145°C
Oplosmiddel kleinverpakking
Oliehoudend materiaal (excl. oliefilters)
Oliehoudend afval (incl. oliefilters)
Remvloeistof
Smeervet
Spuitbussen met resten
Spuitbussen Mix
Verbruiksmaterialen verontreinigd met verf/inkt
Verf/Inkt kleinverpakking
Verf/Inkt poeders/stof/veegsel <norm
Verf/Inkt poeders/stof/veegsel >norm
Verf/Inkt sludge
Verf/Inkt sludge watergedragen
Verf/Inkt vast/vloeibaar
Verf/Inkt vast
Verf/Inkt watergedragen kleinverpakking
Water verontreinigd ≥ 10% vaste stof en /of ≥ 200.000 CZV
Water verontreinigd < 10% vaste stof en < 200.000 CZV
Water verontreinigd kleinverpakking
Zoutzuur

Glas

Flessenglas
Holglas
Vlakglas

Groenafval

Groenafval

Grond

Schone grond

Hout

Afvalhout A-kwaliteit
Afvalhout B-kwaliteit
Afvalhout C-kwaliteit

Kunststoffen

EPS (Piepschuim)
Kunststof strap en bindbandjes in foliezakken
Landbouw folie
LDPE folie 60/40
LDPE folie 80/20
LDPE folie 90/10
LDPE folie 98/2
LDPE folie bont
Mix van harde kunststoffen
PP Bigbags – A/B/C
PVC buizen
PVC mix
Rubber product afval

Matrassen

Matrassen

Metaal

Aluminium
Asbesthoudend schroot
Chroom 6-houdend schroot
Gemengd schroot
Kabel
Koper
Non-ferro metalen
RVS

Papier en karton

Bont papier
Karton
Kartonnen bekers
Papier en karton
Vertrouwelijk papier

PMD

PMD voor bedrijven

Slib

Riool- kolken- gemaalslib

Swill

Frituurvet onverpakt
Frituurvet verpakt
Over-de-datum producten (ODP)
Koffiedik
Sinaasappelschillen
Swill

Tapijt

Tapijt

Tuinafval gemengd

Tuinafval gemengd

Wit- en bruingoed

Klein huishoudelijke – en ICT apparatuur
Witgoed (BA)

Grofvuil

Grofvuil

Kartonnen bekers

Koffiebekers