Bedrijfsafval in tijden van Corona

Bedrijfsafval in tijden van Corona

Invloed van corona op bedrijfsafval

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.

Gevolgen van thuis blijven

Nu de meeste mensen zoveel mogelijk thuiswerken is er een verschuiving te zien in de hoeveelheden afval. Het is daarom ook niet heel verrassend dat de hoeveelheden bedrijfsafval zijn verminderd en er een duidelijke toename te zien is in de hoeveelheid huisafval. De afgelopen maanden is er zo’n 30% minder restafval bij bedrijven ingezameld. Door deze afname staat de continuïteit van energielevering door afvalenergiecentrales onder druk. Deze centrales zijn namelijk afhankelijk van restafval, dat ze omzetten in energie. In het verleden werden tekorten opgelost door de import van buitenlands afval, maar importbelasting heeft deze oplossing lastig gemaakt. De afname van de hoeveelheid bedrijfsafval heeft vooral te maken met het thuiswerken, de sluiting van de scholen restaurants en winkels.

Daarnaast zijn mensen thuis veel aan het opruimen, waardoor er meer grofvuil wordt vervoerd. Door de klus- en opruimdrukte wordt er aangeraden om de milieustraten zo veel mogelijk te vermijden door als particulier een afvalcontainer te huren. Hoewel er steeds meer versoepeling aankomt, zal deze verschuiving nog wel even te zien blijven.

Papier

In de gemeentes heeft de inzameling van oud papier een tijd stilgelegen of ligt het nog steeds stil. Het inzamelen van papier- en karton voor bedrijven gaat wel gewoon door. Hoewel zo’n 65% van het ingezamelde papier en karton normaal gesproken uit het bedrijfsleven komt, is ook hier een terugloop te zien vanwege het thuiswerken, de sluiting van bedrijven en de terugloop van productieprocessen. Orders van en naar het buitenland worden massaal afgezegd, maar de verpakkingsindustrie leeft op. Vooral de verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten zijn erg belangrijk in de huidige crisistijd. Het is cruciaal dat de inzameling van oud papier gewoon blijft doorgaan, gezien het als grondstof wordt gebruikt voor o.a. hygiënepapier en verpakkingsmateriaal. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier. Corona gerelateerd papier, zoals papieren zakdoekjes,  mogen niet bij het oud papier worden ingezameld.

Plastic afval

Voor de huidige crisis kampte Europa al met een plastic overschot. We kopen en produceren meer dan dat recyclingbedrijven kunnen verwerken en ook de export naar China is sinds een paar jaar geen optie meer. Hierdoor staat er grote druk op verwerkingsbedrijven. Hoewel er al jarenlang wordt gestreden voor een verbod op wegwerpplastic is het gebruik hiervan sinds de corona crisis, volgens het Wereld Natuur Fonds met maar liefst 111% toegenomen. Plastic speelt namelijk ook een belangrijke rol bij het indammen van het virus.

Het overschot van het plastic afval loopt daarnaast ook op omdat er minder vraag is naar gerecycled kunststof uit PMD afval. Dit komt omdat bedrijven die hier gebruik van maken minder produceren, (zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie), last hebben van teruglopende verkopen of zelfs hun productie helemaal hebben moeten stopzetten.

Organisch afval

Ook is er een toename te zien in de verbranding van organisch afval. Dit komt onder andere door de grote voedseloverschotten en omdat de afzetmarkt voor sierteelt door de crisis enorm is afgenomen.
Zo’n 62% van het niet verkochte voedsel is niet meer voor consumptie geschikt. Ongeveer de helft wordt gebruikt voor het opwekken van biogas. Is dit niet mogelijk dan wordt het ingezet als veevoer. De laatste optie voor dit afval is verbranding.

Textiel

De afzetmarkten voor tweedehands textiel liggen zo goed als stil. Hierdoor worden grote hoeveelheden tegen lage prijzen verkocht of wordt het massaal opgeslagen. Inzamelbedrijven kunnen hun textiel lastig kwijt. Zij zijn vooral afhankelijk van de export, bijvoorbeeld naar de auto-industrie. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) pleit voor financiële steun om de overlevingskansen te vergroten.

Nieuwe afvalstromen

Zoals al eerder benoemd zorgt de crisis ook voor een nieuwe afvalstroom. Het zogenaamde ‘corona afval’. Denk aan mondkapjes, plastic handschoentjes, schorten en ander medisch materiaal. Afvalbedrijven hebben eerder al een oproep gedaan om dit afval niet bij het plastic weg te gooien, maar bij  het restafval, vanwege de veiligheid van de afvalverwerkers. Pas wanneer er medisch afval in enorme aantallen kan worden afgevoerd kan er worden gesproken over recyclingsmogelijkheden, zoals bedrijven Van Straten Medical en GreenCycl en Renewi momenteel doen met de recycling van mondkapjes.

Historisch lage olieprijs

Dit jaar hebben we een historisch lage olieprijs, wat o.a. invloed heeft op de recycling van plastic afval. Het is hierdoor namelijk veel goedkoper om nieuw plastic te laten maken, dan om het te recyclen. De lage olieprijs heeft twee redenen, waarvan één te wijten is aan de corona crisis. Vliegtuigen blijven aan de grond, bedrijven produceren minder en mensen rijden minder met hun auto vanwege het massale thuiswerken. Hierdoor is de vraag naar olie fors gedaald. Daarnaast hebben Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen zoals Rusland de ambitie om meer olie uit de grond te halen. Dit aanbod drijft de prijs nog verder omlaag.

De olieprijs is op dit moment 55% lager dan aan het begin van het jaar. De prijs zal echter niet verder dalen. Saoedi-Arabië heeft besloten de oliekraan ietsjes dicht te draaien en door de versoepeling van de maatregelen zal er langzaam weer meer olie gebruikt gaan worden.

Invloed op Wastenet

Zoals eerder vermeld heeft de huidige crisis geen invloed op onze werkzaamheden. Afval wordt gewoon op de reguliere tijden ingezameld, tenzij anders aangegeven.

Veel van onze klanten worden geraakt door de corona maatregelen en voor veel bedrijven zijn de gevolgen op lange termijn nog niet zichtbaar. Wij hebben sinds het begin van de maatregelen contact met onze klanten om hen zo veel mogelijk tegemoet te komen waar nodig. Mocht u tegen iets aanlopen op het gebied van afval dan kunnen we altijd samen een oplossing vinden. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.

Wat kunt u doen?

Om te zorgen dat het afval zo veilig mogelijk kan worden ingezameld is het van belang dat de container juist staat aangeboden aan de kant van de weg en persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor Nederland was die dag echter gisteren, 3 mei 2020. De rest van het jaar gebruiken we dus meer dan dat we hebben.

Wat betekent dit?

Als de hele wereld zou leven, zoals wij leven in Nederland, is één aarde niet genoeg. We zouden jaarlijks drie aardes nodig hebben, om in onze behoefte te voorzien. Nederland staat wereldwijd hoog op de ranglijst. Samen met Duitsland staan we op de 17e plaats. Qatar is het slechts scorende land en was op 11 februari al door haar grondstoffen heen. Ook Noorwegen, Australië, USA en Canada staan hoger op de lijst dan Nederland. Indonesië scoort het beste en heeft op 18 december pas Overshoot Day bereikt.

Nederlands Overshoot Day komt overigens steeds eerder. In 1970 lag deze dag nog op 29 december. In 2000 op 23 september en vorig jaar op 29 juli.

Hoe wordt Earth Overshoot Day berekend?

Earth Overshoot Day is een schatting. Hoewel de schatting nauwkeurig wordt uitgerekend, kan het niet met 100% zekerheid worden vastgesteld. Toch blijft de boodschap zorgwekkend. We gebruiken meer dan dat we hebben. We kappen meer bomen dan dat er kunnen groien en we halen meer vissen uit de zee dan dat ze kunnen voortplanten.

De schatting voor Earth Overshoot Day wordt gemaakt door een internationale, onafhankelijke organisatie, Global Footprint Network. Zij delen de biocapaciteit van de planeet door de totale menselijke voetafdruk van dat jaar. De cijfers die zij hiervoor gebruiken komen van de National Footprint and Biocapacity Accounts, die weer gebruik maken van data van de VN.

Hoe kunnen we onze voetafdruk verlagen?

Volgens de Global Footprint Network zijn er een aantal stappen die iedereen zou kunnen zetten om Earth Overshoot Day de komende jaren uit te stellen.
Dit zijn o.a. minder vlees eten (wanneer we voor de helft minder vlees consumeren winnen we zo’n 10 dagen per jaar), duurzame brandstoffen gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, minder vliegverkeer, meer gebruik van openbaar vervoer en het kopen van lokale producten.

Met de hashtag #MoveTheDate kan iedereen laten zien wat zij doen om Earth Overshoot Day te vertragen. Benieuwd hoe duurzaam jij bent? Doe hier de korte test en zie hoeveel aardes er nodig zijn voor jouw behoeftes.

Circulaire economie

Hoewel je als persoon je steentje zeker kan bijdragen, moeten we dit ook op grotere schaal aanpakken om een echte impact te maken. Om Overshoot Day terug te dringen moeten we duurzaam met onze schaarse grondstoffen omgaan. Een goed voorbeeld hiervan is de transitie naar een circulaire economie. De Europese doelstelling voor 2050. In een circulaire economie gooien we geen grondstoffen weg, maar gebruiken we alles zo veel mogelijk opnieuw, zodat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven worden aangeboord.

Als bedrijf kan je hier een goede stap in maken door zo duurzaam en efficiënt mogelijk met je afvalmanagement om te gaan. Kies voor een goed afvalscheidingssysteem, zodat alle mogelijk afvalstromen hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Hulp nodig om jouw afvalmanagement zo duurzaam mogelijk in te richten? Neem contact met ons op of vraag de gratis afvalscan aan.

Impact corona crisis

De wereld staat even stil. Het vliegverkeer is tot rust gekomen, mensen werken thuis en de lucht lijkt iets op te klaren. Zal dit Earth Overshoot Day iets terugdringen? Gaat het vanaf nu alleen maar beter worden voor de aarde?

Hoe groot de impact van de coronacrisis op Earth Overshoot Day is, kunnen we momenteel nog niet meten. Om alle gegevens te verzamelen en te analyseren zit er een vertraging van ongeveer drie jaar in de berekeningen. We hebben wel kunnen zien dat de economische crisis in 2008 impact heeft gehad. In 2008 hadden we nog vier aardes nodig, en in 2009 is dit gedaald naar drie. Hoewel ons consumptiegedrag in de jaren daarna weer flink is toegenomen, heeft het op de lange termijn geen invloed gehad. Of de huidige coronacrisis dit wel gaat hebben, is nog maar de vraag.

Maar feit blijft, de huidige situatie is niet houdbaar voor lange termijn. Verandering is nodig.

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Wastenet in actie voor de Voedselbank Langedijk!

Wastenet in actie voor de Voedselbank Langedijk!

De komende tijd vind je geen afval in deze Wastenet containers, maar eten!
Door de Coronacrisis en het “hamstergedrag” is er een grote behoefte aan houdbare producten bij de voedselbanken. Zo ook bij de voedselbank in Langedijk.

De gemeente Langedijk is daarom samen met ondernemers uit de buurt een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk houdbare producten in te zamelen voor de Langedijker Voedselbank.

Bij het gemeentehuis ‘De Binding’ heeft Wastenet twee oranje inzamelingscontainers geplaatst waar de producten in kunnen worden ingezameld. De Lions Club Langedijk zorgt er vervolgens voor dat de spullen worden afgeleverd bij de Voedselbank, waarna de vrijwilligers alle levensmiddelen sorteren en verdelen over de voedselpakketten.

Wat kan jij doen?

De voedselbank heeft een tekort aan houdbare producten. Denk hierbij aan pasta, rijst, sauzen, blikjes etc.

Struin door je voorraadkast en kijk of jij wat kan missen. Deze producten kan je tijdens de openingstijden van de gemeente Langedijk in de oranje containers deponeren. Het is fijn als deze producten bij elkaar in een tas zitten.

De gemeente Langedijk is open van maandag tot en met donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Adres: De Binding, Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.

Zien we jullie daar?

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Maatregelen COVID-19

Maatregelen COVID-19

De maatregelen omtrent de verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus zijn ook ons niet ontgaan. De verspreiding en getroffen maatregelen roepen veel vragen op.

Voor Wastenet staat de gezondheid van onze klanten, leveranciers en personeel centraal. Wij volgen het advies van het RIVM nauw op en met een aantal praktische aanpassingen van onze leveranciers proberen wij het risico op verspreiding te minimaliseren terwijl onze dienstverlening zo veel mogelijk door blijft gaan.

Wastenet inzameling is gewoon bereikbaar en onze medewerkers staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Wanneer uw bedrijf noodgedwongen gesloten is voor de komende weken kunnen we samen een gepaste oplossing vinden. Al onze persoonlijke afspraken zijn omgezet in telefonische afspraken of zijn uitgesteld tot een later moment.

Wij zullen daarnaast extra voorzichtig zijn in de uitvoering van de dienstverlening. Wij verzoeken u om uw containers zo toegankelijk mogelijk klaar te zetten aan de straat, zodat er geen persoonlijk contact noodzakelijk is. Het virus verspreidt zich door contact met mensen en dieren. Hierdoor is de kans dat het virus overdraagbaar is via afval minimaal. Het virus heeft dus geen invloed op onze dagelijkse werkzaamheden.

Mocht u vragen hebben over onze dienstverlening of naar aanleiding van dit bericht, neem contact met ons op via info@wastenet.nl of telefonisch via 072-7202206.

 

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Bouwsector koploper gebruik recyclede materialen

Bouwsector koploper gebruik recyclede materialen

De bouwsector produceert het meeste afval, maar gebruikt tegelijkertijd ook de meeste gerecyclede materialen. Bijna 38 procent van de gebruikte materialen in de bouwsector in 2016 was gerecycled. Dit meldt het CBS vandaag op basis van de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016 opgesteld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vergeleken met de andere bedrijfstakken gebruikte de bouwsector het grootste aandeel van gerecyclede materialen. Van alle materialen die opnieuw ingezet zijn werd zo’n 54 procent gebruikt in de bouwsector. Dit waren vooral minerale afvalstoffen, zoals puin dat onder andere gebruikt wordt voor wegenaanleg. De landbouw staat op de tweede plek met 16 procent en de derde plaats is voor de voedingsmiddelenindustrie, waar 10 procent van alle gebruikte gerecyclede materialen is ingezet.

Wanneer er gekozen wordt voor de inzet van gerecycled materiaal is niet alleen de hoeveelheid belangrijk, maar ook de hoogwaardigheid van het gerecyclede materiaal. Wanneer het materiaal weer voor hetzelfde doel wordt gebruikt, bijvoorbeeld door onderdelen van een gebouw te gebruiken in de bouw van een nieuw gebouw is de hoogwaardigheid hoger dan wanneer de slooponderdelen van een gebouw gebruikt worden voor wegenaanleg.

Circulaire economie

Het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof in productieprocessen is belangrijk voor de realisatie van een circulaire economie die de overheid in 2050 gerealiseerd wilt hebben. In een circulaire economie worden alle gebruikte grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en daarna hergebruikt of gerecycled. Hierdoor zullen er minder ruwe grondstoffen worden aangesproken en zal er minder afval ontstaan. De belasting op het milieu is in een circulaire economie minimaal.

Meeste afval in de bouwsector

Ondanks dat de bouwsector flink voorloopt in het gebruik van gerecyclede materialen, produceren zij ook het meeste afval. De helft van al het bedrijfsafval in 2016 werd geproduceerd door de bouw. Opvallend is dat de top drie sectoren, die de meeste gerecyclede materialen gebruiken, ook de grootste afvalproducenten zijn. De voedingsmiddelenindustrie staat in dit geval op de tweede plek met 22 procent, en de landbouwsector produceert 14 procent van het totaal aan afval.

Nederland koploper

Deze trend zet zich ook landelijk voort. Van alle gebruikte materialen in Nederland in 2016 was 29 procent gerecycled materiaal. Dit was het hoogste percentage van alle EU-28 landen. Tegelijkertijd produceerde Nederland meer afval per inwoner dan gemiddeld in de EU.

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Bedrijven moeten gevaarlijk afval beter in kaart brengen

Bedrijven moeten gevaarlijk afval beter in kaart brengen

Bedrijven die chemisch afval produceren moeten inzicht geven welke stoffen er in dit afval zitten. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) schreef dit verzoek deze week in een brief aan de tweede kamer.

Volgens de minister is het alleen op deze manier mogelijk om onderzoek te doen naar de risico’s van de zorgwekkende stoffen die in de chemische afvalstroom zitten. Met haar verzoek hoopt de minister organisaties als provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten aan te spreken voor een beter en verantwoordelijker milieuzorgbeleid.

Op dit moment hebben bedrijven zoals chemieconcerns al een informatieplicht om schadelijk afval te melden, maar tot op heden hoeven ze alleen een algemene omschrijving te geven van het afval dat afgevoerd wordt. Gedetailleerde informatie is alleen verplicht wanneer het afval wordt gestort.

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor mogelijk zeer gevaarlijke stoffen, waaronder PFAS stoffen in grond. Lees hier waarom het afvoeren van grond hierdoor op dit moment lastig is.

Chemisch afval laten afvoeren?

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...